วิธีตั้งเวลา นาฬิกา Casio Analog World Time (เข็มและบอกเวลารอบโลก)

เนื่องจากมีลูกค้าหลายท่าน สอบถามเข้ามามาก เนื่องจากสับสนวิธีการตั้งเวลาของนาฬิกา Casio Analog World Time ซึ่งนาฬิการะบบนี้ บอกได้เลยว่าตั้งค่าค่อนข้างยาก เนื่องจากบนหน้าปัดไม่มีโหมดแสดงโดยชัดเจนว่าอยู่โหมดอะไร ต้องสังเกตจากตำแหน่งเข็มย่อย หลายๆอย่าง อีกทั้งการตั้งค่าต้องตั้งตามขั้นตอน หากหลุดขั้นตอนต้องเริ่มใหม่ หากยังฝืนปรับต่อไปจะยิ่งมั่วและงงมากๆ

ผมเลยจะขออนุญาตแนะนำการตั้งเวลา นาฬิกา Casio Analog World Time โดยละเอียดแบบเป็นขั้นเป็นตอนครับ เมื่อท่านอ่านบทความนี้จบ ท่านสามารถปรับหรือตั้งเวลาเองได้ครับ 

ตัวอย่างคู่มือที่ใช้อ้างอิงนี้เป็น นาฬิกา Casio Edifice รุ่น EQS-500  ครับ เป็นระบบ Analog World Time

1. ขั้นแรก เราจำเป็นต้องรู้ก่อนว่า หน้าปัดที่แสดงในขณะนั้น อยู่ในโหมดอะไร โดยสังเกตดังนี้ครับ

การตั้งเวลา นาฬิกา Casio Analog World Time

โหมดบอกเวลาปกติ หรือ Time keeping mode ให้สังเกต เข็มในหน้าปัดเล็กนี้ โดยฝั่งเข็มสั้นชี้ไปที่ วันของสัปดาห์ นั่นหมายถึง หน้าปัดอยู่ในโหมดบอกเวลาปกติแล้ว

โหมดจับเวลา หรือ Stopwatch mode เข็มฝั่งยาวจะชี้ไปที่ 0

โหมดบอกเวลารอบโลก หรือ World time mode เข็มจะชี้ไปที่สัญลักษณ์ STD หรือ DST

โหมดตั้งเวลาปลุก หรือ Alarm mode เข็มจะชี้ไปที่สัญลักษณ์ ALM

ดังนั้นเมือเรารู้ว่า เราอยู่โหมด Time keeping mode เรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มต้นการตั้งเวลาต่อไปครับ

 

2.  ทีนี้มาดูกันว่า เข็มแต่ละอัน แสดงถึงอะไรครับ

วิธีตัั้งเวลา นาฬิกา Casio Analog World Time2

เข็มที่ 1 แสดงถึง เข็มชั่วโมง

เข็มที่ 2 แสดงถึง เข็มวินาที

เข็มที่ 3 แสดงถึง เข็มนาที

เข็มที่ 4 อยู่ในวงตำแหน่งบนซ้าย แสดงถึงเวลาปัจจุบัน ในประเทศที่เราอยู่ (Home City) ในรูปแบบ 12-24 ชัวโมง

เข็มที่ 5 อยู่ในวงตำแหน่งล่างซ้าย แสดงถึงเวลาปัจจุบัน ในประเทศอื่นรอบโลก (World Time) ในรูปแบบ 12-24 ชัวโมง

เข็มที่ 6 อยู่ในวงตำแหน่งล่างขวา เข็มส่วนที่สั้น ชี้ไปที่วันของสัปดาห์

7 ช่องบอกวันที่

 

3. ขั้นตอมาจะเริ่มการตั้งเวลาแล้วครับ อ่านให้ดีนะครับ จะค่อนข้างสับสนนิดหน่อย แต่อย่าหลุดขั้นตอนนะครับ ไม่งั้นต้องเริ่มใหม่

วิธีตั้งเวลา นาฬิกา Casio Analog World Time3

วิธีการตั้งเวลา

1. ในโหมดบอกเวลาปกติ หรือ Time keeping mode ให้กด A ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที เข็มวินาที (เข็ม 2 ตามข้อ 2) จะเคลื่อนไปที่ตัวย่อของเมือง หรือ City code 

2. ให้เปลี่ยนรหัสเมือง หรือ City code เป็นเมืองที่ท่านอยู่ในขณะนี้ หรือเลือกเป็น BKK (กรุงเทพ) จากนั้น กดปุ่ม C เพื่อเปลี่ยนลำดับการปรับค่า โดยลำดับการปรับค่า จะเรียงกันดังนี้ครับ 

รหัสเมือง > ชั่วโมง/นาที > ปี (ตำแหน่งหลักสิบ) > ปี (ตำแหน่งหลักหน่วย) > เดือน > วันของสัปดาห์ (แล้ววนกลับมาที่ ชั่วโมง / นาที อีกครั้ง)

3. กด C นาฬิกาจะมีเสียง "ปิ๊บ" และเข็มวินาที (เข็ม 2) และ เข็ม 6 จะเคลื่่อนไปที่ ตำแหน่งที่ 12 นาฬิกา ขั้นตอนนี้คือการตั้งเวลา

4. ใช้ปุ่ม D หรือ B ในการปรับเวลา (ชั่วโมงและนาที)

การกดแต่ละครั้งจะเลื่อนไปทีละ 1 นาที

กดค้างทำให้มันเลื่อนได้เร็วขึ้นครับ

เข็ม 4 กับ เข็มชั่วโมงจะเลื่อนสัมพันธ์กันให้เองครับ

ถ้าต้องการปรับวันที่ กดปุ่ม C ต่อไปตามลำดับ แล้วเริ่มปรับต่อไปตามหัวข้อวิธีการตั้งวันที่ ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป

5. หลังจากตั้งเวลาเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม A เพื่อออกจากโหมดการตั้งเวลา และกลับเข้าสู่โหมดการบอกเวลาปกติ

 

ขั้นตอนการตั้งวันที่ ปี เดือน

1. ในโหมดบอกเวลาปกติ หรือ Time keeping mode กดปุ่ม A ประมาณ 5 วินาที เข็มวินาที (เข็ม 2) จะเคลื่อนไปที่ รหัสเมือง (City Code)  ซึ่งคุณได้เลือกเป็น BKK ในขั้นตอนการตั้งเวลาเรียบร้อยแล้ว

2. กดปุ่ม C สองครั้งติดต่อกัน

นาฬิกาจะมีเสียง "ปิ๊บ" และเปลี่ยนเป็นการตั้งค่าปี

ปีสามารถตั้งค่าจากปี 2000 ถึง 2099

คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าเมื่อไหรก็ได้ และออกจากขั้นตอนการตั้งค่า โดยกด ปุ่ม A ซึ่งจะกลับสู่โหมดบอกเวลาปกติ หรือ Time keeping mode ซึ่งจะทำให้เข็มวินาที (เข็ม 2) เคลื่อนกลับมาที่ตำแหน่งเลข 12 นาฬิกาโดยอัตโนมัติ และเข็มวินาทีก็จะเริ่มเดินต่อไปเป็นปกติจากตำแหน่ง 12 นาฬิกา

3. ใช้ปุ่ม D ในการเปลี่ยนค่า ปี ในตำแหน่ง หลักสิบ 

ตำแหน่งนาทีหลัก จะแสดงถึงปีหลักสิบ ซึ่งจะแสดงปีหลักสิบทั้งหมดดังนี้ 00 , 10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 70 , 80 , 90 ซึ่งจะหมายถึงปีที่  2000 , 2010 , 2020 , 2030 , 2040 , 2050 , 2060 , 2070 , 2080 , 2090 ตามลำดับ

การกดปุ่ม D แต่ละครั้งจะเลื่อนไปทีละ 10 ปีครับ

4. หลังจากตั้งค่าปีหลักสิบแล้ว ให้กด ปุ่ม C 1 ครั้ง นาฬิกาจะมีเสียง "ปิ๊บ" และเปลี่ยนไปสู่การตั้งค่า ปีหลักหน่วย

5.  ใช้ปุ่ม D ในการเปลี่ยนค่า ปี ในตำแหน่ง หลักหน่วย

ตำแหน่งนาทีหลัก จะแสดงถึงปีหลักหน่วยแล้วครับ ซึ่งปีหลักหน่วยจะมี 1 - 9   ตามลำดับ 

การกดปุ่ม D แต่ละครั้งจะเลื่อนไปทีละ 1 ปีครับ

ยกตัวอย่างเช่น คุณเลือกปีหลัก สิบเป็น 10 และเลือกปีหลักหน่วยเป็น 3 ปีก็จะถูกตั้งเป็น 2013 อย่างนี้เป็นต้นครับ

6. หลังจากตั้งค่าปีหลักหน่วยเสร็จแล้วให้กด C 1 ครั้ง นาฬิกาจะมีเสียง "ปิ๊บ" และเปลี่ยนไปสู่การตั้งค่าเดือนครับ

7. ใช้ปุ่ม D ในการเคลื่อนเข็มวินาที (เข็ม2) ในการตั้งค่าเดือนทีคุณต้องการ

8. หลังจากการตั้งค่าเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม C 1 ครั้ง นาฬิกาจะมีเสียง "ปิ๊บ" และเปลี่ยนเป็นขั้นตอนการตั้งค่าวันที่ต่อไป

วิธีตั้วเวลา นาฬิกา Casio Analog World Time 5

9.ใช้ปุ่ม D หรือ B ในการปรับวันที่ 

ถ้าท่านต้องการเปลี่ยนป็นการตั้งค่าเวลาในขั้นตอนนี้ให้กดปุ่ม C และปฏิบัติตามข้้นตอนที่ 3 ตามหัวข้อวิธีการตั้งเวลา ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นครับ

10. เมื่อตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม A เพื่อกลับสู่โหมดบอกเวลาปกติ หรือ Time keeping mode ให้สังเกต เข็มในหน้าปัดเล็กนี้ โดยฝั่งเข็มสั้นชี้ไปที่ วันของสัปดาห์ นั่นหมายถึง หน้าปัดอยู่ในโหมดบอกเวลาปกติแล้วครับ

หมายเหตุ 

การเวลานาฬิกาในบทความนี้ สามารถนำไปใช้ในการตั้งเวลา กับ นาฬิกา Casio G-Shock รุ่นที่เป็น Analog World Time ได้ด้วยครับ เช่น Casio G-Shock Analog World Time G-1200 หรือ G-1400 ได้ครับ ใช้วิธีการตั้งค่าแบบเดียวกัน เพียงแต่ตำแหน่งเข็มต่างๆจะอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยครับ

 

ขอบคุณที่สละเวลาอ่าน

กลับสู่หน้า สารบัญบทความ นาฬิกา Casio >>> คลิ๊กที่นี่