วิธีตั้งเวลา นาฬิกา Casio แบบเข็ม (Analog)

นาฬิกา Casio บอกเวลาแบบเข็ม โดยมากจะเป็นนาฬิกา Casio ตระกูล Edifice , Sheen, Standard เป็นส่วนมาก แต่เนื่องจาก Casio Edifice แบ่งนาฬิกาบอกเวลาแบบเข็มออกเป็นหมวดย่อยๆอีก เช่น Three hand analog , muti-hand , chronograph ก็จะมีรายละเอียดการตั้งเวลาที่แตกต่างกันออกไปนิดหน่อยครับ แต่โดยหลักแล้วปรับคล้ายๆกันครับ

1. นาฬิกา Casio แบบเข็ม และมีเฉพาะช่องบอกวันที่

วิธีตั้งนาฬิกา Casio Analog ที่มีเฉพาะวันที่

วิธีตั้งนาฬิกาประเภทนี้

1. เพื่อความเที่ยงตรงในการตั้งเวลา รอให้เข็มวินาทีเลขชี้ไที่เลข 12 ก่อนครับ แล้วจึงดึงเม็ดมะยมออกมาที่คลิ๊กที่สอง (หรือดึงเม็ดมะยมออกมาจนสุดเลย) เข็มวินาทีจะหยุดเดินทันที

2. หมุนเม็ดมะยมตามเข็มนาฬิกา เข็มนาทีก็จะหมุน เมื่อหมุนครบรอบ เข็มชั่วโมงก็จะหมุนตาม

3. เมื่อปรับเวลาให้ตรงเรียบร้อยแล้วก็ดึงดันเม็ดมะยมเข้าไปให้สุด เวลาก็จะเริ่มเดินปกติครับ

วิธีตั้งวันที่

ข้อควรรู้ >> ไม่ควรตั้งวันในระหว่างเวลา สามทุ่ม ถึง ตีหนึ่งเพราะวันที่มันจะไม่เปลี่ยนครับ  (ข้อนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นด้วยครับ รุ่นต่างกันจุดนี้ก็จะต่างกัน ให้ท่านศึกษาจากคู่มือการตั้งเวลาในรุ่นนั้นๆอีกครั้ง แต่โดยมาตรฐานจุดที่เมื่อปรับวันหรือวันที่แล้วไม่เปลี่ยน จะไม่ต่างกันมากครับ)

1. ดึงเม็ดมะยมออกมาที่คลิ๊กแรก (หรือดึงเม็ดมะยมออกมาครึ่งนึง

2. หมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬิกา วันที่จะเปลี่ยน ปรับวันที่ให้ตรงกับปัจจุบัน

3. ดันเม็ดมะยมกลับไปให้สุด การตั้งวันที่ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

 

2.  นาฬิกา Casio แบบเข็ม มีช่องแสดงวันและวันที่

วิธีตั้งเวลานาฬิกา Casio แบบเข็ม มีช่องแสดงวันและวันที่

วิธีตั้งนาฬิกาประเภทนี้

1. เพื่อความเที่ยงตรงในการตั้งเวลา รอให้เข็มวินาทีเลขชี้ไที่เลข 12 ก่อนครับ แล้วจึงดึงเม็ดมะยมออกมาที่คลิ๊กที่สอง (หรือดึงเม็ดมะยมออกมาจนสุดเลย) เข็มวินาทีจะหยุดเดินทันที

2. หมุนเม็ดมะยมตามเข็มนาฬิกา เข็มนาทีก็จะหมุน เมื่อหมุนครบรอบ เข็มชั่วโมงก็จะหมุนตาม

3. เมื่อปรับเวลาให้ตรงเรียบร้อยแล้วก็ดึงดันเม็ดมะยมเข้าไปให้สุด เวลาก็จะเริ่มเดินปกติครับ

วิธีตั้งวันและวันที่

ข้อควรรู้ >> ไม่ควรตั้งวันในระหว่างเวลา สามทุ่ม ถึง ตีห้าเพราะวันและวันที่มันจะไม่เปลี่ยนครับ  (ข้อนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นด้วยครับ รุ่นต่างกันจุดนี้ก็จะต่างกัน ให้ท่านศึกษาจากคู่มือการตั้งเวลาในรุ่นนั้นๆอีกครั้ง แต่โดยมาตรฐานจุดที่เมื่อปรับวันหรือวันที่แล้วไม่เปลี่ยน จะไม่ต่างกันมากครับ)

1. ดึงเม็ดมะยมออกมาที่คลิ๊กแรก (หรือดึงเม็ดมะยมออกมาครึ่งนึง

2. หมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬิกา วันที่จะเปลี่ยน ปรับวันที่ให้ตรงกับปัจจุบัน

3. หมุนเม็ดมะยมตามเข็มนาฬิกา วันของสัปดาห์จะเปลี่ยน ปรับวันของสัปดาห์ให้ตรงกับปัจจุบัน

4. ดันเม็ดมะยมกลับไปให้สุด การตั้งวันที่ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

 

3.  นาฬิกา Casio ประเภท Multi-hand (ตระกูล Edifice หรือ Sheen มีเข็มอื่นๆด้วยนอกจากเข็มบอกนาที ชั่วโมง และวินาที เช่นเข็ม 12-24 แสดงวันและวันที่แบบเข็ม)

วิธีกตั้งเวลานาฬิกา Casio ประเภท Multi-hand

วิธีตั้งนาฬิกาประเภทนี้

1. เพื่อความเที่ยงตรงในการตั้งเวลา รอให้เข็มวินาทีเลขชี้ไที่เลข 12 ก่อนครับ แล้วจึงดึงเม็ดมะยมออกมาที่คลิ๊กที่สอง (หรือดึงเม็ดมะยมออกมาจนสุดเลย) เข็มวินาทีจะหยุดเดินทันที

2. หมุนเม็ดมะยมตามเข็มนาฬิกา เข็มนาทีก็จะหมุน เมื่อหมุนครบรอบ เข็มชั่วโมงก็จะหมุนตาม ในการตั้งนาฬิกาประเภท Multi-hand นี้ให้ดูด้วยว่าเวลาที่เราตั้งในขณะนั้นเป็น am หรือ pm โดยดูจากเข็มวงเล็กที่แสดง 12-24 นาฬิกา ถ้าตั้ง 10 โมงเข้า เข็มเล็กในวง 12-24 ควรจะชี้ที่ 10 แต่ถ้าเป็น 10 โมงเย็น (สีทุ่ม) เข็มเล็กที่วง 12-24 ควรชี้ที่ 22 ครับ

3. เมื่อปรับเวลาให้ตรงเรียบร้อยแล้วก็ดึงดันเม็ดมะยมเข้าไปให้สุด เวลาก็จะเริ่มเดินปกติครับ

วิธีตั้งวันและวันที่

ข้อควรรู้ >> ไม่ควรตั้งวันในระหว่างเวลา สามทุ่ม ถึง ตีสาม เพราะวันและวันที่มันจะไม่เปลี่ยนครับ  (ข้อนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นด้วยครับ รุ่นต่างกันจุดนี้ก็จะต่างกัน ให้ท่านศึกษาจากคู่มือการตั้งเวลาในรุ่นนั้นๆอีกครั้ง แต่โดยมาตรฐานจุดที่เมื่อปรับวันหรือวันที่แล้วไม่เปลี่ยน จะไม่ต่างกันมากครับ)

1. ดึงเม็ดมะยมออกมาที่คลิ๊กแรก (หรือดึงเม็ดมะยมออกมาครึ่งนึง

2. หมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬิกา วันที่จะเปลี่ยน ปรับวันที่ให้ตรงกับปัจจุบัน

3. หมุนเม็ดมะยมตามเข็มนาฬิกา วันของสัปดาห์จะเปลี่ยน ปรับวันของสัปดาห์ให้ตรงกับปัจจุบัน (จุดนี้ค่อยๆหมุนปรับนะครับ ถ้าเลยแล้วต้องปรับกลับมาอีกรอบจะเสียเวลาครับ)

4. ดันเม็ดมะยมกลับไปให้สุด การตั้งวันที่ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

 

4.  นาฬิกา Casio ประเภท Chronograph (ตระกูล Edifice หรือ Sheen มีการจับเวลาโดยใช้เข็ม และจะมีเข็มอื่นๆแสดงบนหน้าปัด เช่นเข็มขับเวลา นาที หรือ ชั่วโมง  เข็ม 12-24 ชั่วโมง)

วิธีตั้งเวลานาฬิกา Casio ประเภท Chronograph

วิธีตั้งนาฬิกาประเภทนี้

1. เพื่อความเที่ยงตรงในการตั้งเวลา รอให้เข็มวินาทีเลขชี้ไที่เลข 12 ก่อนครับ แล้วจึงดึงเม็ดมะยมออกมาที่คลิ๊กที่สอง (หรือดึงเม็ดมะยมออกมาจนสุดเลย) เข็มวินาทีจะหยุดเดินทันที

2. หมุนเม็ดมะยมตามเข็มนาฬิกา เข็มนาทีก็จะหมุน เมื่อหมุนครบรอบ เข็มชั่วโมงก็จะหมุนตาม ในการตั้งนาฬิกาประเภท Multi-hand นี้ให้ดูด้วยว่าเวลาที่เราตั้งในขณะนั้นเป็น am หรือ pm โดยดูจากเข็มวงเล็กที่แสดง 12-24 นาฬิกา ถ้าตั้ง 10 โมงเข้า เข็มเล็กในวง 12-24 ควรจะชี้ที่ 10 แต่ถ้าเป็น 10 โมงเย็น (สีทุ่ม) เข็มเล็กที่วง 12-24 ควรชี้ที่ 22 ครับ

3. เมื่อปรับเวลาให้ตรงเรียบร้อยแล้วก็ดึงดันเม็ดมะยมเข้าไปให้สุด เวลาก็จะเริ่มเดินปกติครับ

วิธีตั้งวันและวันที่

ข้อควรรู้ >> ไม่ควรตั้งวันในระหว่างเวลา สามทุ่ม ถึง ตีสาม เพราะวันและวันที่มันจะไม่เปลี่ยนครับ (ข้อนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นด้วยครับ รุ่นต่างกันจุดนี้ก็จะต่างกัน ให้ท่านศึกษาจากคู่มือการตั้งเวลาในรุ่นนั้นๆอีกครั้ง แต่โดยมาตรฐานจุดที่เมื่อปรับวันหรือวันที่แล้วไม่เปลี่ยน จะไม่ต่างกันมากครับ)

1. ดึงเม็ดมะยมออกมาที่คลิ๊กแรก (หรือดึงเม็ดมะยมออกมาครึ่งนึง

2. หมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬิกา วันที่จะเปลี่ยน ปรับวันที่ให้ตรงกับปัจจุบัน

3. ดันเม็ดมะยมกลับไปให้สุด การตั้งวันที่ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

หมายเหตุ  ถ้านาฬิกา Casio Edifice หรือ Casio Sheen ระบบจับเวลา Chronograph มีทั้งช่องบอกวันและวันที่ ให้ใช้วิธีปรับเวลาแบบเดียวกับ นาฬิกาประเภทที่ 3 ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นครับ 


การตั้งเวลา นาฬิกา Casio ที่มีเม็ดมะยมเกลียว

การตั้งเวลา นาฬิกา Casio ที่มีเม็ดมะยมเกลียว

นาฬิกา Casio บางรุ่น เป็นรุ่นที่กันน้ำลึกเกินกว่า 100 เมตรขึ้นไป เม็ดมะยมนิยมออกแบบมาเป็น ลักษณะเกลียวหมุน เพื่อให้เม็ดมะยมแน่นป้องกันแรงดันจากน้ำเข้าสู่ช่องว่างตรงส่วนเม็ดมะยมได้ 

วิธีสังเกตนาฬิกาประเภทนี้คือ เมื่อท่านดึงเม็ดมะยมแล้วจะดึงไม่ออก ไม่ว่าจะดึงแรงขนาดไหนก็ตาม ให้ท่านสันนิษฐานว่ารุ่นนั้นเป็นรุ่นเม็ดมะยมเกลียว

ก่อนปรับนาฬิกาให้ ท่านหมุนคลายเกลียวออกก่อน โดยหมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬิิกา เกลียวจะเริ่มคลายออก หมุนให้เกลียวฟรี นั้นหมายถึงเกลียวสุดแล้ว จากนั้น ก็เริ่มดึงเม็ดมะยมออกมาปรับเวลา วันและวันที่ให้ตรงกับปัจจุบัน 

เมื่อเสร็จแล้วให้ด้นเม็ดมะยมเข้าไปให้สุด ให้ดันค้างไว้ก่อนแล้วหมุนเม็ดมะยมตามเข็มนาฬิกา เป็นการขันเกลียวเม็ดมะยมกลับที่เดิม ขันให้แน่นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ 

ขอบคุณที่สละเวลาอ่าน

กลับสู่หน้า สารบัญบทความ นาฬิกา Casio >>> คลิ๊กที่นี่