วิธีตั้งเวลา นาฬิกา Casio ระบบเข็มและตัวเลข (Digital-Analog สองระบบ)

สวัสดีอีกครั้งครับ ในบทความนี้จะมาอธิบายวิธีการตั้ง นาฬิกา Casio ที่แสดงเวลาระบบเข็มและตัวเลข (Digital-Analog) บนเครื่องเดียวกัน นาฬิกาประเภทนี้ ได้แก่ นาฬิกา Casio Edifice Digital-Analog ที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย EFA เป็นหลักครับ ส่วน นาฬิกา G-Shock ก็จะมีซีรีย์ที่เป็นนาฬิกาสองระบบด้วยครับ รหัสส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วย GA หรือ G บางรุ่นครับ 

นาฬิกาสองระบบนี้ มีการปรับเวลาอยู่ 2 แบบครับ คือ แบบที่ 1. เราปรับแค่ระบบดิจิตอลให้ตรง เข็มก็จะปรับให้ตรงกับดิจิตอลให้ตรงกันโดยอัตโนมัติ ซึ่งค่อนข้างสะดวกมาก 2. เราต้องปรับเวลาทั้งสองอย่างเอง คือ เราปรับดิจิตอลให้ตรงก่อน แล้วค่อยปรับเข็มอีกทีให้ตรงกับดิจิตอล แบบหลังนี้ก็ยุ่งนิดหน่อยครับ ลูกค้าที่ปรับเองก็จะงงๆ ว่า เอปรับดิจิตอลแล้ว แต่เข็มไม่ไป หรือ หาโหมดปรับเข็มไม่เจอ บทความนี้จะอธิบายวิธีการปรับให้ท่านสามารถตั้งเวลาเองได้เลยครับ

ขอเริ่มด้วย แบบที่ 1 ก่อนครับ 

1. ปรับเวลาดิจิตอล และเข็มจะปรับโดยอัตโนมัติ  คู่มือที่นำมาอ้างอิงเป็น นาฬิกา Casio G-Shock รุ่น GA-110 ครับ 

วิธีตั้วเวลา นาฬิกา Casio G-Shock สองระบบ แบบปรับเข็มอัตโนมัติ

วิธีการตั้งเวลา

1. ให้อยู่ที่โหมดบอกเวลาบอกปกติ หรือ time keeping mode สังเกตุง่ายๆ หน้าปัดดิจิตอล จะแสดงเวลา วัน หรือ วันที่ปัจจุบันบนหน้าจอ โดยไม่มีสัญลักษณ์โหมดใดๆ เช่น TMR , ALM  ครับ ให้กดปุ่ม A ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที จนกระทั่งตัวเลขบนหน้าจอดิจิตอลเริ่มกระพริบ

2. ใช้ปุ่ม B หรือ D ในการปรับค่าให้ตรงกับปัจจุบัน

3. เมื่อหน้าจอกระพริบ ลำดับแรกเริ่ม จะอยู่ที่ City Code ครับ โดยมีลำดับ การปรับค่าดังต่อไปนี้

City Code > DST > 12-24 ชั่วโมง > วินาที > ชั่วโมง > ปี > เดือน > วัน > ระยะเวลาเปิดไฟ

โดยให้เราเลือก City Code เป็น BKK ครับ และปรับค่าที่เหลือให้ตรงกับปัจจุบัน ส่วน DST ให้ข้ามไปผู้ผลิตได้ตั้งค่ามาตรฐานมาให้แล้ว

ส่วน LT หมายถึงระยะเวลาการเปิดไฟ โดยเมื่อเรากดปุ่มเปิดไฟ แล้ว ไฟจะเปิดนาน 1.5 วินาที (หากเลือกเป็น LT1) และ นาน 3 วินาที (หากเลือกเป็น LT2)

4. กดปุ่ม A เพื่อออกจากโหมดการตั้งค่าครับ เมื่อออกจากโหมดการตั้งเวลาดิจิตอล เข็มจะปรับให้ตรงกับดิจิตอลโดยอัตโนมัติครับ

หมายเหตุ วัน วันที่ เดือนปี จะถูกปรับโดยปฏิทินอัตโนมัติ Auto Calendar ถึงปี 2099 (อันนี้แล้วแต่รุ่นครับ แต่รุ่นใหม่ทุกรุ่นจะถูกเซ็ทไว้ถึงปี 2099 ครับ)

 

มาต่อกันด้วยการตั้งค่าแบบที่ 2 ครับ 

2. ต้องตั้งเวลาทั้งดิจิตอลก่อน แล้วปรับเข็มให้ตรงกับดิจิตอลด้วยตนเอง คู่มือที่นำมาอ้างอิงเป็น นาฬิกา Casio Edifice รุ่น EFA-121D 

การตั้งเวลาทั้งดิจิตอลก่อน แล้วปรับเข็มให้ตรงกับดิจิตอลด้วยตนเอง

วิธีการตั้งเวลาส่วนดิจิตอล

1. ให้อยู่ที่โหมดบอกเวลาบอกปกติ หรือ time keeping mode สังเกตุง่ายๆ หน้าปัดดิจิตอล จะแสดงเวลา วัน หรือ วันที่ปัจจุบันบนหน้าจอ โดยไม่มีสัญลักษณ์โหมดใดๆ เช่น TMR , ALM  ครับ ให้กดปุ่ม A ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที จนกระทั่งตัวเลขบนหน้าจอดิจิตอลเริ่มกระพริบ

2. เมื่อหน้าจอกระพริบ ลำดับแรกเริ่ม จะอยู่ที่ City Code ครับ โดยมีลำดับ การปรับค่าดังต่อไปนี้

วินาที > DST > UTC > ชั่วโมง > นาที > 12-24 ชั่วโมง > ปี > เดือน > วัน > เซ็นเซอร์อุณหภูมิ > ค่า Unit อุณหภูมิ > แล้วจะวกกลับมาที่วินาทีเหมือนเดิม

ใช้ปุ่ม C เพื่อนเลื่อนลำดับที่ต้องการปรับ

3. ใช้ปุ่ม B หรือ D ในการปรับค่าให้ตรงกับปัจจุบัน

4. กดปุ่ม A เพื่อออกจากโหมดการตั้งค่าครับ 

หมายเหตุ วัน วันที่ เดือนปี จะถูกปรับโดยปฏิทินอัตโนมัติ Auto Calendar ถึงปี 2099 (อันนี้แล้วแต่รุ่นครับ แต่รุ่นใหม่ทุกรุ่นจะถูกเซ็ทไว้ถึงปี 2099 ครับ)

วิธีการตั้งเวลาส่วนเข็ม

1. เมื่อตั้งเวลาส่วนดิจิตอลเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราต้องมาตั้งเวลาส่วนที่เป็นเข็ม (Analog) อีกครั้ง โดยกดปุ่ม C เพื่อเลื่อนลำดับไปเรื่อยๆ เลื่อนไปจนพบ H-S ซึ่งย่อมาจาก Hand Setting

2. กดปุ่ม A ค้างไว้จนตัวเลขบนหน้าจอกระพริบ จะเข้าสู่โหมดตั้งเวลาแบบเข็ม

3. กดปุ่ม D ค้างไว้ เข็มจะเคลื่อนตัว ปรับเวลาเข็มให้ตรงกับดิจิตอลที่เราเคยตั้งไว้ครับ

4. เมื่อตั้งเวลาเข็มเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม A เพื่อออกสู่โหมด Setting แล้วกลับเข้าสู่่โหมดบอกเวลาปกติ หรือ Time keeping mode เท่านี้ การตั้งเวลาทั้งสองส่วนก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานแล้วครับ 

ขอบคุณที่สละเวลาอ่าน

กลับสู่หน้า สารบัญบทความ นาฬิกา Casio >>> คลิ๊กที่นี่