มั่นใจในสินค้า
ของแท้ทุกชิ้น
วางใจได้
DBD Registed
ติดต่อเรา
คุณมร : 080-441-7636

ระดับการกันน้ำของนาฬิกา Casio

Casio water proof level

นาฬิกา Casio แต่ละตระกูล จะมีความสามารถในการกันน้ำ แตกต่างกันไปดังนี้

  ตระกูล / ระดับกันน้ำ     ไม่กันน้ำ      กันน้ำ         50M       100M      200M  
G-Shock         -         -        -         -        x 
Baby-G         -          -         -         -        x 
Edifice         -          -         x       x        - 
Sheen         -          -         x        -        - 
Protrek         -          -         -       x        - 
Outgear         -          -         x        x        - 
Databank        x        x            x       -        - 
Beside         -          -         x        -        - 
Futurist         -         x          -        -        - 
Poptone         -          -         x        -        - 
Standard        x         x         x        -        - 
PHYS         -          -         -       x        -