มั่นใจในสินค้า
ของแท้ทุกชิ้น
วางใจได้
DBD Registed
ติดต่อเรา
คุณมร : 080-441-7636

การรับประกันสินค้า

สินค้าจะรับประกันตามบริษัทผู้นำเข้าดังนี้ครับ

ประกันศูนย์ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด (ซึ่งเป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายนาฬิกา Casio ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป) หรือที่รู้จักกันในนามCMG (Central Marketing Group)

ประกันจากตัวแทนผู้นำเข้า นาฬิกา Casio รายอื่น ผ่านตัวแทนจำหน่ายโดย Morninglytime

ขออนุญาตอธิบายประกันสินค้าแต่ละแบบดังนี้ครับ


แบบที่ 1 : ประกันศูนย์ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด (ซึ่งเป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายนาฬิกา Casio ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป) หรือที่รู้จักกันในนาม CMG (Central Marketing Group)

นาฬิกา Casio เป็นสินค้าที่นำเข้าโดย บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้งจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Central Marketing Group (CMG) และเป็นผู้จัดจำหน่ายนาฬิกาCasio ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เดอะมอลล์ และโรบินสันทุกสาขา ดังนั้น ท่านลูกค้าที่ซื้อนาฬิกา Casio จากร้าน Morninglytimeสามารถมั่นใจได้ว่าเป็นสินค้าของใหม่แท้ 100% เหมือนที่ท่านเห็นในห้างทุกประการ

เงื่อนไขการรับประกัน

นอกจากนั้นในกรณีที่ท่านลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปแล้วพบปัญหา อันเนื่องมาจากการผลิต แบตเตอรี่ หรือ ตัวเครื่องมีปัญหา

(รับประกันเหตุอันเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่อง ไม่รวมถึงอุบัติเหตุหรือจากการใช้ที่ผิดวิธี ในระยะรับประกันห้างเปิดเครื่องที่อื่นนอกจากศูนย์ CMGนะครับ)

สามารถนำไปเคลมที่เคาน์เตอร์ตามห้างสรรพสินค้าดังกล่าวใกล้บ้านที่ท่าน สะดวกที่สุดได้ทันที ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากซื้อสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ในกรณีที่ลูกค้ารับสินค้าแล้วตัวเครื่องมีปัญหาทันที เราจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยครับ)

รายละเอียดใบรับประกัน

ใบรับประกันจะมีสองส่วน ทั้งสองส่วนผู้ขายจะเป็นผู้กรอกให้ โดยผู้ซื้อเป็นผู้แจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ขายทราบ

ใบรับประกันส่วนของผู้ขาย (ส่วนบน) ผู้ขายจะนำส่งไปที่บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด เพื่อลงทะเบียนการรับประกัน

ใบรับประกันส่วนของผู้ซื้อ (ส่วนล่าง) จะส่งไปกับตัวสินค้า เพื่อให้ผู้ซื้อเก็บไว้ใช้เวลานำไปเคลมประกัน

การเคลมประกัน ต้องใช้ ใบรับประกันของบริษัท และ สติ๊กเกอร์ที่ติดหลังฝาหลัง เพื่อแสดงว่าเป็นสินค้าของ CMG ดังนั้น สติ๊กเกอร์ที่ฝาหลังห้ามแกะออกนะครับ (ในกรณีหลุดให้เย็บติดกับใบรับประกันไปเลยครับ)

ตัวอย่าง ใบรับประกัน และสติ๊กเกอร์ที่ติดฝาหลัง (ดูตามรูปด้านล่างครับผม)

ตัวอย่างใบรับประกันศูนย์เซ็นทรัล (ศูนย์ Casio) ใบรับประกันจะมีสองส่วนคือ

  • ส่วนบนของผู้ขาย ผู้ขายจะกรอกรายละเอียดของผู้ซื้อ ตามที่ผู้ซื้อแจ้งแล้วนำส่ง บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด เพื่อลงทะเบียนการรับประกันในฐานข้อมูลของบริษัท
  • ส่วนล่างของผู้ซื้อ ผู้ขายจะส่งไปพร้อมกับสินค้าให้ผู้ซื้อเก็บไว้ สามารถเคลมกับศูยน์เซ็นทรัล (ศูนย์ Casio) ตามห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านได้ทั่วประเทศครับ

ตัวอย่างสติ๊กเกอร์ CMG ที่ฝาหลังของนาฬิกา - ที่ฝาหลังของนาฬิกาจะมีสติ๊กเกอร์ CMG ติดอยู่ (ห้ามแกะออกนะครับ ในกรณีหลุดให้เย็บติดกับใบรับประกัน ป้องกันการสูญหาย) - การเคลมสินค้ากับทางศูนย์เซ็นทรัล (ศูนย์ Casio) สามารถนำใบรับประกัน (ส่วนของผู้ซื้อ) และนาฬิกาพร้อมสติ๊กเกอร์ที่ติดฝาหลัง ไปส่งศูนย์ซ่อมฟรี ภายใน 1 ปี ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันดังกล่าวมาแล้วข้างต้นครับ

 

แบบที่ 2 ประกันจากตัวแทนผู้นำเข้า นาฬิกา Casio รายอื่น ผ่านตัวแทนจำหน่ายโดย Morninglytime (ประกันร้าน Morninglytime หรือ ประกัน MT)

เงื่อนไขการรับประกัน

สินค้าทุกชิ้นที่จำหน่าย จะมีใบรับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งใบรับประกันสินค้าจะติดมากับคู่มือการใช้งานของ Casio ซึ่งอยู่หน้าหลังสุด โดยผู้ขายจะกรอกรายละเอียด ชื่อรุ่น วันที่ซื้อ และชื่อลูกค้าผู้ซื้อ พร้อมทั้งตราประทับของ Morninglytime ที่อยู่สำนักงาน และเบอร์ติดต่อ ในกรณีสินค้ามีปํญหา

ตัวอย่างใบรับประกัน จากผู้นำเข้า Casio รายอื่น ผ่่านทางตัวแทนจำหน่าย Morninglytime - Warrantee Card จะติดมากับคู่มือการใช้งานของ Casio (จะอยู่หน้าสุดท้ายของคู่มือ) โดยผู้ขายจะจดแจ้งการรับประกัน รุ่นสินค้า วันที่ซื้อ ชื่อผู้ซื้อ และมีที่อยู่และเบอร์ติดต่อของสำนักงาน ให้ผู้ซื้อเก็บไว้ หากมีปัญหาสามารถติดต่อทาง Morninglytime ได้ตลอดเวลา เพื่อเคลมสินค้าภายใต้เงื่อนไขการรับประกันดังกล่าวมาแล้วข้างต้นครับ

ภายใต้การรับประกันของตัวแทนนำเข้า โดยผ่านทาง Morninglytimeเงื่อนไขการรับประกันจะครอบคลุมปัญหาความบกพร่อง ที่เกิดมาจากการทำงานผิดพลาดของตัวเครื่อง และแบตเตอร์รี่ เท่านั้น ซึ่งจะไม่ครอบคลุมถึงปัญหาที่เกิดจากการ แก้ไข ปรับแต่ง หรือจากอุบัติเหตุ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบสินค้า

หากสินค้ามีปัญหาภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อขอส่งซ่อมมายัง Morninglytimeได้ทันที และเราจะเป็นผู้รับผิดชอบในรายการค่าขนส่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด

หมายเหตุ

การรับประกันทั้งสองแบบ

เป็นการรับประกันเหตุอันเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่อง ไม่รวมถึงอุบัติเหตุหรือจากการใช้ที่ผิดวิธี

ในกรณีที่รับสินค้าไปแล้วมีปัญหาที่ตัวเครื่องทันที ที่ได้รับของ ทางเรา ยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยครับ

ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร ทางเราขออนุญาติไม่เปลี่ยนสินค้าคืน เช่น ได้รับของแล้วไม่ชอบแบบ เป็นต้นสินค้าจะถูกทำการตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะมีการส่งมอบทุกครั้ง และเราจะไม่ส่งของเสีย หรือของมีตำหนิ ให้กับลูกค้าอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ ท่านยังสามารถโทรตรวจสอบสถานะของสินค้า หรือสอบถามปัญหาข้อข้องใจได้ตลอดเวลาที่ Call Center เบอร์ 080-441-7636

“ดังนั้น วางใจได้ว่า... "เมื่อซื้อสินค้ากับ Morningly แล้ว ไม่จำเป็นต้องมาคอยกังวลว่าจะมีปัญหาตามมาภายหลัง เพราะถ้าหากมีปัญหาเกิดขึ้นจริงๆ คุณสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจาก ทีมงานของเราได้ตลอดเวลา ครับ"